Workshopy

Workshop 1

Téma:

Lektor:

Dátum:

Čas:

Využitie virtuálnej reality vo výrobných procesoch

Ing. Patrik Hudec, exe, a.s.

Vzdelávacie stredisko KIA Slovakia

9:00-11:30 hod.; 12:30-15:00 hod.

Obsah:

 1. Úvod do virtuálnej reality: základné informácie o tom, čo je virtuálna realita, aké sú jej základné komponenty a aký potenciál má pre výrobu.
 2. Praktické príklady výrobného využitia VR: Ukážky a účinné príklady toho, ako sa VR dá uplatniť vo výrobe, napríklad v simuláciách procesov, školeniach pracovníkov, návrhu nových produktov a zlepšovaní existujúcich procesov.
 3. Technické aspekty VR: predstavenie základných technických požiadaviek na implementáciu VR do výrobného prostredia, ako sú hardvér, softvér a kompatibilita.
 4. Náklady a prínosy: diskusia o investíciách do VR technológií a ich očakávaných výnosoch vzhľadom na zlepšenie efektívnosti, zníženie nákladov a zvýšenie kvality.
 5. Interaktívne cvičenia: jednoduché interaktívne cvičenia, aby si účastníci vyskúšali virtuálnu realitu a získali predstavu o tom, ako by sa mohla aplikovať vo výrobnom prostredí.
 6. Diskusia o výzvach a riešeniach: zameranie na prípadné prekážky a výzvy, ktoré môžu výrobné podniky pri implementácii VR čeliť a identifikácia možných riešení.
 7. Záverečná diskusia a plánovanie: otvorená diskusia o tom, ako využiť svoje nové poznatky o virtuálnej realite vo svojich konkrétnych výrobných procesoch. Diskusia o budúcich krokoch, plánoch a zdrojoch potrebných na implementáciu VR do svojej výroby.

Workshop 2

Téma:

Lektori:

Dátum:

Čas:

Riešenie aktuálnych problémov pri projektovaní výrobných systémov.

Ing. Michal Gajdoš, iGrow Network , Ing. Marek Kocúr, iGrow Network

Vzdelávacie stredisko KIA Slovakia

9:00-11:30 hod.; 12:30-15:00 hod.

Obsah:

Pojem projektovanie výrobných systémov je vo väčšine prípadov vnímané ako projektovanie systémov od základov na zelenej lúke. Táto úvaha je však nesprávna. Využitie správnych prvkov a nástrojov projektovania výrobných systémov je kľúčových aj pri optimalizáciách výroby už existujúcich liniek, výrobkov, prípadne zavádzaní novej technológie do výroby, optimalizácii logistiky, skladovania atď.

V rámci workshopu budete diskutovať o problémoch a riešeniach, s ktorými sa stretávate vo vašich firmách pri projektovaní výrobných systémov. Na konkrétnom zadaní a ukážkach z praxe uvidíte viacero prístupov, ktoré sa osvedčili pri projektovaní výrobných systémov v rôznych priemyselných firmách.

Workshop 3

Téma:

Lektori:

Dátum:

Čas:

Optimalizácia montážneho procesu aj v digitálnom prostredí

Ing. Štefan Mozol, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, doc. Ing. Patrik Grznár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Vzdelávacie stredisko KIA Slovakia

9:00-11:30 hod.; 12:30-15:00 hod.

Obsah:

Súčasná doba je charakteristická zmenami požiadaviek zákazníkov. Aby bol podnik efektívny a konkurencieschopný, výrobný resp. montážny systém musí reagovať na tieto zmeny. Často krát môžete čeliť úlohe optimalizovať veľkosti výrobných dávok, redukovať pribežnú dobu výroby, znižovať rozpracovanosť výroby, zavádzať ťahové systémy riadenia, zvyšovať objemy výroby atď. Taktiež môžete pociťovať potrebu zlepšiť zručnosti vašich kolegov, aby uvedené úlohy vedeli riešiť účinne. Veľmi výhodný nástroj na rozvoj zručností sú priemyselné simulačné hry. V rámci workshopu prejdete krok za krokom procesom optimalizácie montážneho procesu. Zároveň budete mať príležitosť vyskúšať takúto optimalizáciu aj v digitálnom prostredí – čo oceníte hlavne pri optimalizácii komplikovanejších a rozsiahlejších procesoch.

Workshop je vhodný pre manažérov výroby, technikov, dizajnérov, procesných inžinierov, priemyselných inžinierov a ostatných výrobných pracovníkov.

Workshop 4

Téma:

Lektori:

Dátum:

Čas:

5G privátne campusové siete v praxi: Transformujte vašu firmu

Bc. Róbert Slezák, Slovak Telekom, a.s., Jan Hirš, T-Mobile ČR, Marián Filka, Siemens, Martin Špok, KVADOS, a.s.

Vzdelávacie stredisko KIA Slovakia

9:00-11:30 hod.; 12:30-15:00 hod.

Obsah:

 1. Dizajn 5G privátnych campusových sietí – predstavenie architektúry riešenia 5G campusovej siete.
 2. Základné princípy 5G technológie a jej výhody v priemysle, čo sú privátne campusové siete a prečo sú kľúčové pre transformáciu firmy.
 3. Najvýznamnejšie use cases pre 5G privátny campus:
  • Optimalizácia komunikácie v priemysle – Profinet a jeho využitie v priemyselnej automatizácii s 5G privátnou sieťou – referencia na prvé nasadenie v SR.
  • Prediktívna údržba: Zlepšite efektivitu a minimalizujte výpadky.
  • Real-time dátová komunikácia: Sledujte procesy, zbierajte a vyhodnocujte dáta v reálnom čase.
  • Praktické aplikácie zberu dát pre rýchlejšie rozhodovanie a efektívnejšie riadenie procesov.
  • Machine Vision: Využitie 5G pre pokročilé vizuálne systémy, Využitie 5G pre riadené sklady a AGV, AR/VR.
 1. Celý workshop je interaktívny, kde účastníci môžu klásť otázky a zdieľať svoje skúsenosti.

Prihláste sa na odber noviniek