Prednášajúci

Národné fórum produktivity slúži na šírenie a výmenu informácií a skúseností o produktivite, nástrojov a metód na zlepšovanie produktivity a konkurencieschopnosti. Na fóre sa podieľajú odborníci z rôznych oblastí.

Zástupcovia výrobných a pridružených firiem:
  • Úspešní podnikatelia, riaditelia a vrcholoví manažéri, zástupcovia výrobných firiem z rôznych oblastí priemyslu – automobilový priemysel, strojársky priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel, firmy poskytujúce služby
Predstavitelia vlády, vládnych a medzinárodných organizácií
  • Vrcholoví predstavitelia vlády SR, ktorí ovplyvňujú podnikateľské prostredie a spolupracujú pri nastavovaní podporných nástrojov na prekonávanie nepriaznivej hospodárskej situácie, špecialisti z medzinárodných organizácií
Zástupcovia akademickej obce:
  • Vrcholoví predstavitelia akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií podporujúcich resp. realizujúcich spoluprácu s priemyselnými firmami
Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Slovenské centrum produktivity
Katedra priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Michal Gregor, PhD.

Researcher
Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Professor Mike Dillon, PhD.

Predseda WCPS (World Confederation of Productivity Science)
Vice-prezident WNPO (World Network of Productivity Organizations)

Ing. Marián Filka, PhD.

Sales Manager
Siemens

prof. Dr. Ing. Milan Sága

Dekan Strojníckej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Miroslav Dilský

Chief Business Development Officer
EXE

Ing. Tomáš Vojtek

Chief Strategy Officer
twinzo

Ing. Viktor Fára

Managing Director
Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Ing. Ladislav Rosina, PhD.

Executive & Plant Manager PLT
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Continental Matador Truck Tires s.r.o.

Vladimír Miškovský

CMO
FUERGY

Ing. Adriana Krčmaríková

Sales coordinator,
Carlton Productivity

Ed van der Laan

Carlton Productivity

Ing. Branislav Imre

KIA Slovakia,
Vicepresident / Administration Division

Ing. Milan Jurky, PhD.

Schaeffler
Campus & Automotive Plant Manager

Ing. Rudolf Končok MBA

Product Owner 5G campus
Slovak Telekom, a.s.

Miroslav Hampel

CEO KVADOS Group

PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová

Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Vladimír Veselý

Leiter Produktionssystem/IE/Unternehmensstrategie, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prihláste sa na odber noviniek