Prednášajúci na NFP 2022

Zástupcovia výrobných firiem, predstavitelia vlády a vládnych organizácií, zástupcovia akademickej obce:
Ing. Martin Čánik

Moderátor NFP 2022

Ing. Igor Kováč, PhD.

OMNIA KLF, a.s.

Ing. Juraj Hromada, PhD.

iGrow Network, s.r.o.

Ing. Michal Major, PhD.

Whirlpool Slovakia

Bc. Michal Műhl

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Marián Stárek

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Ing. Juraj Čapek, PhD.

Matador Automation, s. r. o.

PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Ing. Marián Filka

Siemens, s.r.o.

Ing. Ladislav Olík

KB Components DKI

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Slovenská akadémia vied

Ing. Peter Klamo

Slovenská obchodná a priemyselná komora

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

Slovenské centrum produktivity

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

Katedra priemyselného inžinierstva,
Strojnícka fakulta, ŽÚ v Žiline

Ing. Marek Hudcovský

ITW Automotive

Bc. Michal Műhl

Slovenská inovačná a energetická agentúra

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

Katedra priemyselného inžinierstva,
Strojnícka fakulta, ŽÚ v Žiline