Národné fórum produktivity

Národné fórum produktivity je najdlhšie organizované podujatie so zameraním na šírenie a výmenu informácií o produktivite v Slovenskej republike.
Záujemcom o rast konkurencieschopnosti a produktivity ponúkame členstvo v združení. Staňte sa členom a využite okrem iných benefitov aj zvýhodnenú účasť na Národnom fóre produktivity. Viac o členstve na: SLCP a členstvo – Slovenské centrum produktivity

Kontaktné údaje

Slovenské centrum produktivity
Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovenská republika

IČO: 36143235
DIČ: 2020103217
IČ DPH: SK2020103217

www.centrumproduktivity.sk
info@centrumproduktivity.sk

Organizačné zabezpečenie:

Ing. Gabriela Gabajová, PhD.
e-mail: nfp@centrumproduktivity.sk
t.č.: 0902 091 854

Fakturačné údaje

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Adresa banky: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK69 1111 0000 0066 2859 3005

SWIFT (BIC): UNCR SK BX

Kde nás nájdete

Translate »