Program

Produktivita v ére digitalizácie

5. 10. 2023 (Štvrtok)

Miesto: Vzdelávacie stredisko Kia Slovakia

Registrácia účastníkov + občerstvenie

Otvorenie NFP 2023

Otvorenie NFP 2023
Prednášajúci: Ing. Juraj Hromada, PhD. (SLCP), prof. Dr. Ing. Milan Sága (SjF, UNIZA)

Úvodná prednáška: Produktivita v ére digitalizácie
Prednášajúci: Ing. Miloš Bugan, PhD., prof. Milan Gregor, PhD.

Digitálne technológie a ich dopady (diskusia pri okrúhlom stole)
Diskutujúci: Ing. Branislav Imre (KIA Slovakia), Vladimír Veselý (Volkswagen), Ing. Ladislav Rosina, PhD. (Continental), Ing. Milan Jurky, PhD. (Schaeffler)

Prestávka

BLOK 1 - Produktivita a hnutie produktivity

Vývoj a produktivita vo svete / world bank on rapid value chain
Prednášajúci: Professor Mike Dillon, PhD., World Confederation of Productivity Science

Dream jobs pre ľudí v ére digitalizácie
Prednášajúci: PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, Trexima

Obed

BLOK 2 - Nové prístupy k organizácii zlepšovania produktivity

Zvyšovanie produktivity a digitalizácia
Prednášajúci: Ing. Milan Jurky, PhD., Schaeffler

Audity produktivity a projekty zvyšovania produktivity
Prednášajúci: Ing. Adriana Krčmaríková, Ed Vaan der Laan, CARLTON Productivity Ltd.

Príklady úspešných projektov zvyšovania produktivity v priemysle
Prednášajúci: Ing. Viktor Fára, Hydro Extrusion Slovakia

Výzvy zvyšovania produktivity v ére prichádzajúcej elektromobility
Prednášajúci: Vladimír Veselý, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prestávka

BLOK 3 - Digitálny podnik a vplyv technológií digitálneho podniku na produktivitu

Smart energetické riešenia s podporou umelej inteligencie pre priemyselné podniky
Prednášajúci: Vladimír Miškovský, FUERGY

5G privátne campusové siete – kľúč k digitálnej transformácii v priemysle a logistike
Prednášajúci: Ing. Rudolf Končok MBA, Slovak Telekom, a.s.
Miroslav Hampel, KVADOS Group

Živé digitálne dvojča v českej a slovenskej praxi
Prednášajúci: Ing. Michal Ukropec, Twinzo

Prestávka

BLOK 4 - Smart Industry- Priemysel 4.0, učiaci sa podnik

Nové technológie Smart Industry a továreň budúcnosti
Prednášajúci: Ing. Marián Filka, Siemens

Umelá inteligencia a jej vplyv na priemysel
Prednášajúci: doc. Ing. Michal Gregor, PhD., Kinit

Virtuálne tréningové systémy ako efektívny nástroj pre vzdelávanie zamestnancov
Prednášajúci: Ing. Miroslav Dilský, exe

Záver

Spoločenský večer – Chateau Gbeľany

Úvodný príhovor
Odovzdávanie individuálnych cien za produktivitu
Odovzdávanie Národnej ceny za produktivitu v jednotlivých kategóriách
Večera
Oslava 25. výročia založenia SLCP

Zmena programu je vyhradená organizátorom.

6. 10. 2023 (Piatok)

Workshopy a exkurzia

  • Na každý workshop je limitovaný počet účastníkov.
  • Každý účastník podujatia sa môže zúčastniť jednej aktivity v doobedných hodinách (D) a jednej aktivity v poobedných hodinách (P).
  • Prednostne budú na aktivity rezervované miesta účastníkom podľa poradia zaslaných prihlášok.

Registrácia účastníkov + občerstvenie

Workshopy

Workshop 1D
Využitie virtuálnej reality vo výrobných procesoch
Lektor: Ing. Patrik Hudec, exe, a.s.

Workshop 2D
Riešenie aktuálnych problémov pri projektovaní výrobných systémov, iGrow
Lektori: Ing. Michal Gajdoš, Ing. Marek Kocúr, iGrow Network

Workshop 3D
Optimalizácia montážneho procesu aj v digitálnom prostredí
Lektor: Ing. Štefan Mozol, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva

Workshop 4D
5G privátne campusové siete v praxi: Transformujte Vašu firmu
Lektori: Bc. Róbert Slezák, Slovak Telekom, a.s.,
Jan Hirš, T-Mobile Česká Republika,
Marián Filka, Siemens,
Martin Špok, KVADOS, a.s.

Obed

Workshop 1P
Využitie virtuálnej reality vo výrobných procesoch
Lektor: Ing. Patrik Hudec, exe, a.s.

Workshop 2P
Riešenie aktuálnych problémov pri projektovaní výrobných systémov, iGrow
Lektori: Ing. Michal Gajdoš, Ing. Marek Kocúr, iGrow Network

Workshop 3P
Optimalizácia montážneho procesu aj v digitálnom prostredí
Lektor: Ing. Štefan Mozol, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva

Workshop 4P
5G privátne campusové siete v praxi: Transformujte Vašu firmu
Lektori: Bc. Róbert Slezák, Slovak Telekom, a.s.,
Jan Hirš, T-Mobile Česká Republika,
Marián Filka, Siemens,
Martin Špok, KVADOS, a.s.

Exkurzia Kia Slovakia

Kia Slovakia D

Obed

Kia Slovakia P

Prihláste sa na odber noviniek