Program

Jubilejný 25. ročník Národného fóra produktivity buduje komunitu zástupcov priemyslu s cieľom riešiť kľúčové výzvy, zdieľať skúsenosti, podeliť sa o úspešné príklady z praxe, a diskutovať o inovatívnych riešeniach a trendoch podporujúcich rast produktivity a konkurencieschopnosti. Ponúka hlavné témy a odpovedá na otázky,  ktoré sú prenesené do panelov a diskusií priamo z prevádzok, pracovných i neformálnych stretnutí so zástupcami podnikov. Účasťou na programe fóra nadobudnete maximálnu pridanú hodnotu využiteľnú v praxi.

HLAVNÉ TÉMY 

1. DEŇ: 3. OKTÓBER 2024

Blok 1 – prezentácie
Téma: Produktivita a konkurencieschopnosti – hnacia sila prosperity

Slovensko sa v hodnotení dosahovanej úrovne produktivity a konkurencieschopnosti dlhodobo nachádza na chvoste Európskej únie. V priemyselnom prostredí krajiny však nachádzame aj podniky, ktoré v rámci koncernového porovnávania dosahujú nadpriemerné a dokonca až excelentné výsledky. Ako sa nám ako krajine darí získavať významných investorov, ktorí sa rozhodli na Slovensku rozvíjať svoje podnikanie? Ako zvládajú nízku dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily? Ako sa starajú o jej rozvoj a adaptáciu na dynamické zmeny? Čo sa skrýva za ich úspechom?

Okrúhly stôl – diskusia
Téma: Ľudské zdroje 4.0: Podmienka rastu produktivity a konkurencieschopnosti

Produktivita je kľúčom k rastu konkurencieschopnosti. Jej rapídny nárast je aktuálnou výzvou slovenského priemyslu ako aj celej krajiny. Ako k tejto výzve pristupujú zamestnávatelia? Ako chcú prispievať k rastu produktivity samotní zamestnanci? A aké opatrenia plánuje prijímať vláda? Súčasná situácia v krajine ukazuje, že k ďalšiemu rastu sú potrebné desiatky tisícov nových zamestnancov. Aké sú požiadavky a potreby zamestnávateľov? A aká je situácia na trhu práce? Čeliť súčasnej nepriaznivej situácii musíme spoločne, a v úsilí o zmeny je potrebné postupovať koordinovane.

Blok 2 – prezentácie
Téma: Metódy, prístupy, ľudia a ich vplyv na produktivitu podniku

Produktivitu a konkurencieschopnosť podnikov pozitívne ovplyvňujú mnohé faktory, od implementácie nových technológií, automatizáciu, digitalizáciu, cez optimalizáciu procesov v administratíve, výrobných a logistických činnostiach. Tieto faktory definujú nové očakávania a požiadavky na ľudí v podniku – či už na riadiacej alebo operatívnej úrovni. Ako sa firmy prispôsobujú súčasným trendom skracovania životného cyklu výrobkov, rastúcej konkurencii v globálnom meradle, nepriaznivej geopolitickej situácii ovplyvňujúcej globálne logistické trasy, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Svoje skúsenosti, prístupy a výsledky prijatých opatrení budú s nami zdieľať zástupcovia z rôznych oblastí priemyslu.

Okrúhly stôl 
Téma: Kde sú potenciály pre ďalší rozvoj a zlepšovanie konkurencieschopnosti?

Tempo technologických inovácií je vysoké a podnikové pracoviská sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Obzvlášť intenzívny je vplyv externého prostredia na podnikové procesy. Rovnako dôrazne sa zmeny premietajú do nárokov na ľudské zdroje. Aké podnikové stratégie slávia úspechy? Čo je konkurenčnou výhodou úspešných firiem? A kde je potenciál pre ďalší rozvoj a zlepšovanie konkurencieschopnosti? V moderovanej diskusii odpovedia so zástupcovia priemyselných a technologických firiem.

2. DEŇ: 4. OKTÓBER 2024

Blok 1 
Téma: Budúcnosť podniku postavená na človeku a nástrojoch digitálnej transformácie

Podniky sú dnes nútené koncentrovať sa na zvládanie problémov spôsobených dynamikou trhu a globálnymi krízami. V tejto situácii pre ne nie je jednoduché nájsť správnu mieru koľko pozornosti, času a zdrojov venovať digitálnej transformácii, na čo sa práve teraz zamerať. Digitálna transformácia je o kompatibilite digitálnych technológií s neustálym zlepšovam riadenia a prevádzkovej efektivity podniku. Ako ju dosiahnuť? Ako vytvoriť optimálnu digitalizačnú stratégiu? Ako získať konkurenčnú výhodu pomocou nástrojov digitálnej transformácie? Kde hľadať prístup k infraštruktúre a službám, ktoré ju pomôžu napĺňať? Ako prekonať obmedzenia v odborných znalostiach zamestnancov?    

Blok 2
Téma: Ako to robíte vy alebo inšpiratívne riešenia z praxe

Úspešné riešenia z praxe sú príležitosťou zintenzívniť transfer užitočných informácií a know-how v otázkach digitálnej transformácie do priemyselných podnikov. Pre mnohé podniky sú inšpiráciou, ktorá im pomáha usmerniť záujmy, upresniť zámery, nastaviť strategické kroky, nájsť a odomknúť svoj digitalizačný potenciál. Blok prinesie hlavne množstvo pohľadov na to „ako to robia iní“. Ponúkne priestor pre výmenu skúseností a odpovie na otázky, ako postupovali pri príprave digitalizačnej stratégie, či aplikovali svoje úspešné digitalizačné riešenia. 

Prihláste sa na odber noviniek