NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY 2023

Hlavná téma:

Produktivita v ére digitalizácie

Kia Slovakia a Château Gbeľany

Vzdelávacie stredisko

5. - 6. októbra 2023

Národné fórum produktivity je najdlhšie organizované podujatie venované produktivite a konkurencieschopnosti na Slovensku. Špecialisti, profesionáli a praktici v rámci fóra zdieľajú svoje skúsenosti, poznatky a pohľady.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky udeľuje záštitu podujatiu Národné fórum produktivity 2023.
Zástupca Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, štátny tajomník Ing. Peter Švec, odovzdá ocenenia výhercom súťaže Národná cena za produktivitu 2022 v jednotlivých kategóriách.
Prihlásiť sa do súťaže možete tu: >>>>> 

 

 

Milan_Gregor-orez

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Programový garant NFP 2023

Príhovor

Produktivita bola a zostane hlavným faktorom ekonomického rastu a trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti krajín i svetového hospodárstva.
V ére digitalizácie dominujú nové technológie, ktoré majú často exponenciálny charakter.

Digitalizácia je objektívny proces, ktorý ak má byť úspešný, musí byť riadený. Výsledkom digitalizácie a využívania pokrokových technológií je zmena ekonomického prostredia, ktoré si vyžaduje inováciu a nové spôsoby a metódy pre meranie, hodnotenie a manažment výkonnosti a produktivity.

Dnešná doba je veľmi turbulentná a v procese obrovských zmien prežijú len tí, ktorí dokážu predvídať budúci vývoj a adaptovať sa na prichádzajúce zmeny.

Účasť na Národnom fóre produktivity poskytuje jedinečnú šancu na získanie poznatkov o pokroku, najnovších metódach, postupoch, skúsenostiach a praktikách, ktoré sa môžu stať základom úspešného príbehu vašej organizácie.

Kto sa zúčastnil Národného fóra produktivity v minulosti?

Národná cena za produktivitu 2022

Jednou z najvýznamnejších udalostí, ktorú dlhoročne SLCP organizuje, je práve Národné fórum produktivity, na ktorom je každoročne udeľované ocenenie Národná cena za produktivitu SR.

Cenu za prínos pre rast produktivity v rokoch 1998-2022 získal Ing. Géza Mihály, CSc., generálny riaditeľ spoločnosti Trexima

Zapojte sa aj vy do súťaže Národná cena za produktivitu a staňte sa členom VIP spoločnosti ocenených firiem a osobností.

Na fotografii zľava: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.; Ing. Géza Mihály, CSc.; prof. Ing. Milan Gregor, PhD.; doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.
Your Identity

Partneri Národného fóra produktivity

Máte záujem stať sa partnerom Národného fóra produktivity? Ponúkame rôzne možnosti partnerstva – od vizualizácie partnera na propagačných materiáloch podujatia až po aktívnu účasť v rámci samotného programu. Pre získanie viac informácií využite náš kontaktný formulár.

Národné fórum produktivity 2022

Akú tému by ste na NFP uvítali?

Informujte nás cez kontaktný formulár

Translate »