NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY 2024

Hlavná téma:

Produktivita v ére digitalizácie

Kia Slovakia a Château Gbeľany

Vzdelávacie stredisko

5. - 6. októbra 2023

Národné fórum produktivity je najdlhšie organizované podujatie venované produktivite a konkurencieschopnosti na Slovensku. Špecialisti, profesionáli a praktici v rámci fóra zdieľali svoje skúsenosti, poznatky a pohľady.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky udelilo záštitu podujatiu Národné fórum produktivity 2023.

Zástupca Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, štátny tajomník Ing. Peter Švec, odovzdal ocenenia výhercom súťaže Národná cena za produktivitu 2022 v jednotlivých kategóriách.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Programový garant NFP 2023

Príhovor

Produktivita bola a zostane hlavným faktorom ekonomického rastu a trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti krajín i svetového hospodárstva.
V ére digitalizácie dominujú nové technológie, ktoré majú často exponenciálny charakter.

Digitalizácia je objektívny proces, ktorý ak má byť úspešný, musí byť riadený. Výsledkom digitalizácie a využívania pokrokových technológií je zmena ekonomického prostredia, ktoré si vyžaduje inováciu a nové spôsoby a metódy pre meranie, hodnotenie a manažment výkonnosti a produktivity.

Dnešná doba je veľmi turbulentná a v procese obrovských zmien prežijú len tí, ktorí dokážu predvídať budúci vývoj a adaptovať sa na prichádzajúce zmeny.

Účasť na Národnom fóre produktivity poskytuje jedinečnú šancu na získanie poznatkov o pokroku, najnovších metódach, postupoch, skúsenostiach a praktikách, ktoré sa môžu stať základom úspešného príbehu vašej organizácie.

Kto sa zúčastnil Národného fóra produktivity v minulosti?

Národná cena za produktivitu 2023

Jednou z najvýznamnejších udalostí, ktorú dlhoročne SLCP organizuje, je práve Národné fórum produktivity, na ktorom je každoročne udeľované ocenenie Národná cena za produktivitu SR.

Národnú cenu za produktivitu odovzdával štátny tajomník MH SR pán Peter Švec. V skupine výrobných firiem v kategórii veľké firmy ocenenie získala spoločnosť Kia Slovakia, s.r.o. V skupine firiem poskytujúcich služby v kategórii veľké firmy ocenenie získala spoločnosť HOPI SK, s.r.o.

Zapojte sa aj vy do súťaže Národná cena za produktivitu a staňte sa členom VIP spoločnosti ocenených firiem a osobností.

nar-cena-prod-2023
Na fotografii zľava zástupcovia Kia Slovakia: Ladislav Olbricht, Branislav Imre – vicepresident pre administratívu, Geon Won SHIN – prezident a výkonný riaditeľ, Roman Komarňanský – vicepresident pre výrobu, Ondrej Čmelo
Your Identity

Partneri pre NFP2024

Máte záujem stať sa partnerom Národného fóra produktivity? Ponúkame rôzne možnosti partnerstva – od vizualizácie partnera na propagačných materiáloch podujatia až po aktívnu účasť v rámci samotného programu. Pre získanie viac informácií využite náš kontaktný formulár.

Národné fórum produktivity 2023

Akú tému by ste na NFP uvítali?

Informujte nás cez kontaktný formulár

Translate »