Národné fórum produktivity

Prezentačné stánky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spoločnosť exe, a.s. predstaví nové inovatívne smery v rámci digitalizácie priemyslu v oblastiach VR a AR technológií.

Ukážky budú zamerané na:

 • Pokrokové VR technológie pre tréning zamestnancov v priemysle.
 • Inteligentnú údržbu s využitím VR a AR technológií:
  • digitalizácia údržby formou AR,
  • využitie VR technológii pre digitalizáciu údržby,
  • monitoring prác údržby technológiou speech to text s využitím MS Hololens2.

Spoločnosť iGrow Network sa zaoberá projektovaním a zlepšovaním výrobných a logistických systémov. V rámci inovačného stánku uvidíte:

 • Digitalizáciu zberu údajov a automatizované dashboardy
 • Optimalizáciu AMR systémov pomocou počítačovej simulácie
 • Ukážky riešení s využitím AMR logistických robotov
 • Prepojenie WMS a privolávacích nástrojov so systémom AMR

ai crowd, s.r.o. sa venuje priemyselnej automatizácií, robotike a aplikáciám v priemyselnej informatike. ai crowd je certifikovaným integrátorom automatizačnej IIoT platformy Ignition.

V prezentačnom stánku uvidíte:

 • Prepojenie operačných a informačných technológií pomocou platformy Ignition.
 • Výhody použitia otvorených komunikačných štandardov ako OPC UA a MQTT Sparkplug B.
 • Vzdialený prístup k operačným technológiám pomocou Ignition Perspective a mobilných zariadení.
 • Sledovanie a analýzu technologických a výrobných KPI v reálnom čase.
 • Možnosti analýz historických priebehov jednotlivých KPI.

AT Park, s.r.o. – technologický inovačný park je ten správny ekosystém pre podporu technologických inovácií, výskumu a vývoja.
Všetko na jednom mieste:
administratíva, laboratóriá, prototypové dielne, vývojové haly, …

Navštívte náš stánok a zistite možnosti podpory pre vaše inovatívne myšlienky.

Uniteq Lab, s.r.o. je inovatívna spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti informačných technológií so zameraním na zvyšovanie efektivity a produktivity podnikových procesov.

Prezentované riešenia.

 • Automatizácia podnikových procesov s využívaním technológie RPA ( (robot process automation)
 • Inventory s mobilnou aplikáciou – riešenie na digitálnu správu neobežného majetku firmy s prepojením na účtovné systémy

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstaví:

Národný projekt inovujme.sk, ktorý podporuje inovácie vo všetkých sférach, či už ide o nové nápady, myšlienky, vzdelávanie študentov alebo finančnú pomoc podnikateľom na Slovensku na inovácie svojich produktov a služieb. Projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Katedra priemyselného inžinierstva (Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline) na Národnom fóre produktivity 2022 v rámci svojho prezentačného stánku predstaví aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality pre priemyselné oblasti a oblasť vzdelávania.

Ukážky budú zamerané na:

 • VR technológie s využitím HTC Vive Pro.
 • AR technológie s využitím MS Hololens2.

Spoločnosť Protech Service, s.r.o. na Národnom fóre produktivity 2022 v rámci svojho prezentačného stánku predstaví:

 • Priemyselné 3D tlačiarne a 3D tlač.
 • Penové organizéry.
 • Filtračné systémy.

Danfoss Power Solutions v úzkom partnerstve so zákazníkmi poskytuje bezkonkurenčné možnosti systémov v rámci mobilnej a priemyselnej hydrauliky, dopravy tekutín, elektrifikácie a softvéru. Umožňuje odvetviam a aplikáciám budovať, posúvať a transformovať náš svet tak, aby bol energeticky efektívnejší a udržateľnejší.

Danfoss Power Solutions je svetový líder v oblasti mobilnej a priemyselnej hydrauliky.

V rámci nášho stánku:

 • budete môcť vidieť prepojenie novodobých trendov vo virtuálnej realite s praxou
 • sa dozviete viac o pozíciach, ktoré obsadzujeme
 • sa dozviete o benefitoch, ktoré ponúkame
 • sa dozviete o možnostiach študentských stáží

Have a project in mind? Let’s get to work.

Translate »