Národné fórum produktivity
Je významným vedecom SR v oblasti materiálového výskumu konštrukčnej keramiky, keramických nano-kompozitov, fázovej transformácii a mikroštruktúry. Vedecky pôsobí na oddelení keramiky na Ústave anorganickej chémie SAV . Od roku 2015 zastáva post predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV). Je nositeľom štátneho vyznamenania: Rádu Ľudovíta Štúra III. triedy. Ministerstvom hospodárstva SR mu bolo udelené Ocenenie za prínos pre rast produktivity v rokoch 1998-2007 v kategórii jednotlivcov. V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie Vedec roka SR 2006.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Slovenská akadémia vied
Translate »