Národné fórum produktivity
V súčasnosti pôsobí na pozícii manažérky úseku trhu práce a ľudských zdrojov v spoločnosti TREXIMA Bratislava. Dlhodobo sa venuje monitorovaniu a prognózovaniu vývoja potrieb trhu práce, vyhodnocovaniu uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Od roku 2019 koordinuje národný projekt Sektorovo riadené inovácie zameraný na prenášanie potrieb trhu práce a inovácií do systému celoživotného vzdelávania. Koordinuje činnosť 24 sektorových rád na Slovensku, ktoré vyhodnocujú dynamické zmeny na trhu práce v oblasti nových vedomostí, zručností, kompetencií, postupov práce, procesov, technológií, produktivity práce a pod.
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Translate »