Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).
Ing. Peter Klamo
Slovenská obchodná a priemyselná komora