Národné fórum produktivity
V súčasnosti je predsedom Rady združenia Slovenského centra produktivity (SLCP), v ktorom pôsobí od roku 2002. Zároveň pôsobí ako docent na Katedre priemyselného inžinierstva (KPI), Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline a na ATH v Bielsko-Biała. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike operačného manažmentu, zlepšovaniu produktivity, modelovaniu a simulácii produkčných systémov ako aj navrhovaniu konceptov budúcich továrni. Je spoluautorom uceleného konceptu Žilinského inteligentného výrobného systému (Zilina Intelligent Manufacturing Systems – ZIMS).
doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.
Slovenské centrum produktivity
Translate »