Národné fórum produktivity
Je riaditeľom divízie Digitálneho podniku v spoločnosti Asseco CEIT. Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje už viac ako 15 rokov. Riadi mnohé rozsiahle projekty s využitím pokrokových technológií digitálneho a virtuálneho podniku. Venuje sa téme Priemysel 4.0 a jej preneseniu do praxe priemyselných podnikov. Vo svojej výskumno-vývojovej činnosti pôsobí aj na Katedre priemyselného inžinierstva (KPI), Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline.
Ing. Radovan Furmann, PhD.
Asseco CEIT, a.s.
Translate »