Projektový manažér SIEA, zodpovedný za analytické výstupy a kvalitatívne prieskumy v rámci projektu inovujme.sk. Spolupracuje tiež na implementácií medzinárodných projektov zameraných na priemysel 4.0 a inovácie. Aktuálne sa podieľa na príprave Európskeho centra digitálnych inovácií EXPANDI 4.0 orientovaného na digitalizáciu priemyslu.
Bc. Michal Műhl